Syk økonomi i Helse-Norge

Helse-Norges underskudd bare øker. Samlet underskudd er nå på nesten 18 milliarder kroner.