Reiser på pirattokt

Den norske fregatten KNM «Fridtjof Nansen» sendes til Somalia.