Pensjonistrush fra Høyesterett

Snart henger 7 av Høyesteretts 19 dommere kappen i møllposen. En storslagen lønnsfest skal sikre nyrekrutteringen.