Kong Harald mest pop i kongefamilien

Kongen er mest populær. Ingen av dei andre i kongefamilien er i nærleiken av å truge posisjonen til kong Harald som den mest respekterte og populære.