• FOTO: BOB STRONG

- Ikke sett lignende siden Versailles

Ikke siden Versailles-forhandlingene i 1919 har verden sett like intense forhandlingene mellom toppledere, mener Erik Solheim.