– Hvordan får du sove om natta, Obama?

En mann som kriger for fred, er ingen verdig fredsprisvinner, var budskapet til om lag 30 Blitz-demonstranter.