- Hanssen ikkje <br/>betre enn Solberg

To gongar i løpet av eitt år fingranska Utlendingsdirektoratet Vanunu-saka. Begge gongene kom UDI til at Vanunu fylte vilkåra for å få politisk asyl.