Statsråden: – Et nødvendig apparat

Landbruks- og matministeren mener bøndene har det byråkratiet de trenger