• LIKHET: – Så lenge kommunene tillater boligbygging i et område, bør det ikke være tillatt å forskjellsbehandle forsikringskundene, sier Ann Merete Køhne, her med sønnen Storm på armen. FOTO: Vegar Valde, Bergens Tidende

– Urimelig forskjellsbehandling

Ann Merete Køhne og familien har opplevd oversvømmelser i huset to ganger. Hun har ingen sans for TrygVesta-utspillet.