Mobbeofre skal få bedre vern i loven

Regjeringen ønsker en felles lov mot mobbing og diskriminering. Loven skal sikre at ingen grupper blir glemt.