Organisasjon foreslår straff for fosterdrap

Organisasjonen Menneskeverd mener mennesker som tar livet av gravide bør dømmes for drap på både mor og barn.