Skal stanse mobile kriminelle grupper

Politiet i Vestfold har opprettet et eget etterforskningsteam som skal avsløre kriminelle østeuropeiske grupper som opererer over et større geografisk område.