Klimaopptur

Ingeborg Gjærum har lenge kjempet for mer penger til kollektivtrafikken. Nylig fikk hun støtte fra uventet hold.