Aksjonerte med gassmasker

Utstyrt med gassmasker fra den annen verdenskrig aksjonerte Miljøpartiet De Grønne for gratis buss i rushtiden.