Regjeringen dropper tiltak mot tvangsekteskap

SV har fått gjennomslag for partiets motstand mot innføring av 21 års aldersgrense for å hente ektefelle til Norge.