Vil totalforby røyking på alle skoler

Alle elever og ansatte ved norske skoler må stumpe røyken på skoleområdene, mener helsemyndighetene.