Flere jenter vil bli ledere

NHH opplever en stadig større økning i antall kvinnelige studenter.