– Mange muligheter til å redusere utslipp

– Vi har mange muligheter til å redusere utslippene av klimagasser, men det må handles raskt, sier direktør Ellen Hambro i Statens forurensningstilsyn (SFT).