Reklameberget vokser

På de tre årene reklamemannen Toger Pihl har samlet all reklamen i postkassen sin, har den årlige vekten økt med 25 prosent.