Ungdom får direkte kontakt med politikere

Ingen vet mer om å være ung i 2008 enn de som er det. Nå skal de snakke direkte med politikerne om hva som opptar dem.