Fortsatt eksplosjonsfare

Brannmannskaper kan fortsatt ikke søke etter savnede i Fjelltunvegen.