Fryktar persondata kjem på ville vegar

Datatilsynet er sterkt uroa over at oppbygging av stadig meir persondata, både i offentleg og privat verksemd, blir handelsvare for kriminelle.