Kartlegger behov for læremidler

Utdanningsdirektoratet holder nå på å kartlegge behovet for digitale læremidler og lydbøker for elever med særskilte behov. Resultatene skal gi grunnlag for direktoratets prioriteringer i årene fremover.