Må samtykke til dyrehold

Barn under 16 år skal ikke lengre få lov til å ha eneansvaret for dyr. Ifølge den nye dyrevelferdsloven må voksne stå ansvarlige.