Bygger 78 havvindmøller

78 vindturbiner til syv milliarder skal bygges i havet utenfor romsdalskysten.