Store snopeposer selger suverent best

Til tross for et økende fokus og bevisstgjøring rundt sunnhet og helse, blir chipsposene og snopeposene større og større.