Fem narkomane døde i eksperiment

Fem av i alt 75 heroinister som deltok i et norsk forskningsprosjekt, døde underveis i behandlingen og i oppfølgingstiden.