Mer krim i Oslo enn i New York

Men statistikken viser at Oslo er Skandinavias krimhovedstad, og det er fire ganger så mange vinningsforbrytelser i Oslo som i New York.