Planlegger 27 nye vindparker

Statkraft og Agder Energi danner nytt vindkraftselskap som har planer om 27 nye vindkraftprosjekter fra Vest-Agder til Finnmark.