Vedtok lønnskrav uten Valla

LO vedtok i går sitt generelle krav i årets lønnsoppgjør. Den sykmeldte LO-lederen, Gerd-Liv Valla, var fraværende. Granskningsrapporten om Yssen-saken er ferdig 9.mars.