Jagland refser Stoltenberg

Stortingspresident Thorbjørn Jagland (Ap) kritiserer statsminister Jens Stoltenberg for å bruke partipisken for å sikre flertall i en sak som handler om ytringsfrihet.

  • NTB
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over 13 år gammel

Jagland mener det er et paradoks å tvinge et forslag om ytringsfrihet gjennom i Stortinget, og på den måten hindre stortingspolitikernes ytringsfrihet.

– Det vil i seg selv være et paradoks hvis et så prinsipielt spørsmål som ytringsfrihet blir underlagt partipisk. Særlig når det fremkommer at spørsmålet kan ha vært gjenstand for hestehandel og forsøk på å kuppe hverandre, skriver Jagland i en kronikk i Aftenposten.

Jagland viser til debatt rundt saken om at Senterpartiet har presset gjennom sitt syn om å straffe religionskritikere. Han mener det derfor er nødvendig at Stortinget får mulighet til å gå dypt inn i saken uten partibindinger.

Jagland viser til FNs menneskerettighetserklæring og Europarådets menneskerettighetskonvensjoner, og peker på at autoritære regimer gjennom FN forsøker å innføre forbud mot krenkelser av religion.

– Stortinget må sette saken inn i en slik sammenheng. Vi kan ikke risikere at partipisk gir oss en lovgiving på dette området som egentlig ikke har flertall, skriver Jagland i kronikken.

Jagland slår fast at Stoltenberg ikke har myndighet til å binde Aps stortingsgruppe.

– Det er en lang tradisjon for at det bare er stortingsgruppen selv som kan binde gruppen, sier Jagland til avisen.

Også lederen i Trondheim Arbeiderparti retter tungt skyts mot statsminister Jens Stoltenbergs behandling av blasfemisaken i regjeringen. Stoltenberg skal til helgen delta på Trondheim Aps årsmøte. Der vil han bli møtt av flengende kritikk, skriver Adresseavisen.

– Det norske folk ønsker ikke en slik lov. Jeg fatter ikke hvorfor regjeringen kjører gjennom dette. Det er bare små bibelgrupper som er på linje med regjeringen. Til og med kirken er imot en slik utvidelse. Det er flaut på vegne av Norge, og det setter Norge i forlegenhet, sier fylkesordfører Tore O. Sandvik.

Publisert

Les mer om dette temaet