Krev byggjestart i 2014

Ringeriksbana må fullførast innan 2019. Det krev Hordaland fylkeskommune.