Høyre: – Huitfeldt er ingen gammelsosialist

Høyres kvinnepolitiske leder Linda C. Hofstad Helleland er strålende fornøyd med at den nye barne- og likestillingsministeren ikke vil ha tvungen tredeling av fødselspermisjonen.