– Jeg hindrer terror mot Norge

Mulla Krekar mener hans nærvær i Norge er den viktigste årsaken til at det ikke har funnet sted terroraksjoner på norsk jord.