Etterforsker Drammen-valget

Drammenspolitiet har startet etterforskning for å finne ut om det har foregått valgfusk ved kommunevalget.