Slakter FN-rangering

Norge topper internasjonale levekårslister. Men nå slakter forskere rangeringen.