Syv politifolk fikk sparken

Syv polititjenestemenn fikk sparken i 2005 etter å ha begått alvorlige kriminelle handlinger som utukt med barn, våpentrusler og fyllekjøring.