Bærekraftig sikkerhet

Klimaendringene tvinger oss til å tenke nytt i sikkerhetspolitikken. I tillegg til militære trusler handler det om vannmangel, matmangel, sykdommer og store flyktningmasser.