Det første multikulturelle dialogmøte på Stiklestad i regi av «Det europeiske religionslederrådet» (ECLR) skjer ikke uten protester fra Stiklestad-aksjonen, skriver Adresseavisen.

— Kulturarv for fall

Ifølge ECLRs generalsekretær, Stein Willumstad, er konferansens ambisjon at religiøse ledere og trossamfunn skal utforske hvordan de kan bidra til å bygge samfunn basert på religionsfrihet, ytringsfrihet og fredelig sameksistens på tvers av religion og kultur.

Protestorganisasjonen mener imidlertid at den kristne kulturarven i Norge står for fall hvis flere religioner skal bruke Stiklestad som symbol og talerstol.

Avlyste etter 22. juli

— Vi vil være synlig til stede med folk som deler ut løpesedler der vi presenterer våre synspunkter på hva som er rett og galt med det som skjer på Stiklestad, sier Eivind Lundager, leder av Stiklestad-aksjonen.

Han understreker at det ikke vil være snakk om en høylytt protestaksjon i den hensikt å stoppe arrangementet.

— Vi ønsker en saklig og ryddig debatt om det som skal foregå på Stiklestad. Å være fysisk til stede og dele ut løpesedler vil vel være innenfor rammen, mener Lundager.

Organisasjonen planla demonstrasjoner på Stiklestad første gang under fjorårets olsok for å protestere mot planene om å gjøre Stiklestad til et multireligiøst senter. Aksjonen ble avblåst etter terrorangrepet 22. juli.