Et godt smågnagerår har mye av æren for økningen, samt Norsk institutt for naturforsknings program for avl og utsetting av fjellrev-valper.

— Her snakker vi om en skikkelig god nyhet. Dette viser at målrettet innsats virker, sier Sundtoft til Aftenposten.

Fjellreven var for få år siden i ferd med å forsvinne fra norsk natur, etter å ha levd i norske høyfjell siden siste istid. Nedgangen i bestanden skyldtes intens jakt, samt variert tilgang på smågnagere.

Myndighetene tok grep i 2003 og satte i gang et avlsprogram. 22 dyr ble fanget og gjerdet inn med kunstige hi på fjellet ved Oppdal i Sør-Trøndelag. Disse dyrene produserte snart nye valper. Siden har 250 valper derfra blitt satt ut ved Dovre, på Finse og i Rana.

Medaljens bakside er at flere tusen rødrev har måttet bøte med livet for å gi plass til fjellreven.

— De gode resultatene gir god grunn til optimisme for den sterkt utrydningstruede arten, sier avlsprogrammets leder, seniorforsker Arild Landa ved Norsk institutt for naturforskning (NINA).

WWF Norge gleder seg også. Fagsjef Arild Skedsmo mener ressursbruken har vært riktig, og foreslår at Norge bør iverksatte lignende program for å bevare mange sjøfuglarter, villrein og rovdyr.