NVE varsler om stor fare for jord— og sørpeskred i Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland søndag på grunn av mye regn og stor snøsmelting.

Bratte skråninger og områder langs bekker og elver med stor vannføring er spesielt utsatt. Folk oppfordres til å rense dreneringsveier og stikkrenner.

Det ventes mye regn, lokalt over 50 millimeter fra søndag ettermiddag.

Ut fra NVEs oversikter er i overkant av 2.300 kunder uten strøm, og det utgjør drøyt 5.000 personer. Strømstansen rammer først og fremst Sør-Trøndelag og Troms.

I Troms har ytterligere 4.000 kunder vært uten strøm, men disse har fått strømmen tilbake. NVE forventer at antall kunder uten strøm vil øke utover dagen.

— NVE følger situasjonen tett. Man må være forberedt på strømutfall, og at værforholdene kan medføre at gjenopprettingen vil bli krevende. Ellers har NVE per nå ikke mottatt rapporter om at viktige samfunnsmessige funksjoner er berørt av strømbrudd, heter det i en pressemelding.

Bodø isolert

Tverlandsbrua inn til Bodø er stengt på grunn av uværet. Dermed kommer ingen biler ut eller inn av byen. Samtidig står all flytrafikk.

— Det er ingen omkjøringsmuligheter, opplyser operasjonsleder Elisabeth Eide ifølge Avisa Nordland.

Det er ikke noen fysisk sperring over brua, men det vil komme varsel om at den er stengt. Hvor lenge den vil være det, kan hun ikke si noe om.

Flytrafikken i Bodø lufthavn er også innstilt på grunn av uværet. Widerøes flyginger er innstilt fram til klokka 15 foreløpig, og det samme gjelder SAS' fly til og fra Oslo lørdag ettermiddag. De reisende bes følge med på Avinors nettside.

Taket blåste av

Deler av taket på Coop-butikken i Moldjord i Beiarn kommune i Nordland har blåst av. Også på Leknes i Vestvågøy har flere tak fått skader. Politiet ber folk holde seg innendørs.

Ifølge Salten politidistrikt er det kommet meldinger om flere løse takplater og beslag på bygninger i distriktet. På grunn av uværet er det ikke mulig å dra ut og sikre alle de løse gjenstandene, derfor ber politiet folk om å passe seg.

I Midtre Hålogaland melder politiet at takplater har løsnet både fra en Esso-stasjon, fra et hus og et drivhus på Leknes. (©NTB)