Både Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) og Advokatforeningen advarer mot å gi politiet og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) slike kraftig utvidede fullmakter til mobilovervåking, skriver Aftenposten.

I dag må det foreligge en rettslig kjennelse før politiet kan igangsette mobilovervåking, men regjeringen og justisministeren vil la politiet selv bestemme når og hvor de skal bruke utstyret til å sette opp falske basestasjoner.

I tillegg ønsker regjeringen at basestasjonene skal kunne brukes uten at NKOM eller teleselskapene får beskjed om det, og at politiet skal få langt færre begrensninger på bruk av utstyret enn i dag.

NKOM-direktør Torstein Olsen skriver at «forslaget går meget langt i å åpne for både identitetsfanging uten rettskjennelse og støysending i et utall situasjoner, en hittil ukjent rettstilstand i Norge og de nordiske land».

Advokatforeningen skriver i sin høringsuttalelse blant annet at forslaget er «en uthuling av Grunnlovens paragraf om borgernes rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon».

Høringsfristen går ut førstkommende fredag. Justis— og beredskapsdepartementet ønsker ikke å kommentere saken.