Meningsmålingen er utført av Norfakta for Klassekampen og Nationen.

Med 3,9 prosent sendes partiet under sperregrensen, og resultatet ved et stortingsvalg ville vært ett enslig mandat. Det er langt under 5,5 prosent som partiet fikk i det historisk svake stortingsvalget i september.

Målingen viser dessuten at velgerlojaliteten er lav hos Senterpartiets velgere. Bare 64 prosent av dem som stemte Sp i fjor, ville gjort det samme nå. 14 prosent av Sp-velgerne har dessuten gitt sin støtte til Arbeiderpartiet.

Mye bråk

— Det har vært mye bråk i partiet i det siste, og så har man dette beklagelige trekket hos Navarsete at hun stadig er på jakt etter lekkasjer. Det betyr at Sp har mange utro tjenere, og at den grasrota som partiet lener seg på når de må mobilisere velgere, svikter, sier valgforsker Frank Aarebrot ved Universitetet i Bergen.

Han mener Senterpartiet kunne mobilisert velgere på at Fremskrittspartiet råder over det viktige Landbruksdepartementet, men uroen har overskygget dette.

— Å ha Frp i Landbruksdepartementet kunne mobilisert velgere for Senterpartiet på samme måte som kampen mot EU gjorde det, fordi motstand mot noe en ikke ønsker, kan virke samlende. Men det betinger en sterk og enhetlig bevegelse. Her skjer det motsatte. Sp er veldig passive og blir straffet for den utryggheten som grasrota føler, sier Aarebrot.

Fokus på rapporten

Generalsekretær Knut Olsen i Senterpartiet sier til Nationen at den dårlige oppslutningen på målingen kan forklares med at partiet den siste tiden har rettet oppmerksomheten mot evalueringsrapporten som ble lagt fram før jul. Han tror vinden vil snu når arbeidet med rapporten er avsluttet.

— Det er ikke unaturlig at evalueringsrapportens innhold diskuteres i partiet, men det er fokuset på politiske saker velgerne er mest opptatt av. Vi har nå startet det systematiske arbeidet med rapporten, og når vi er godt i gang med det, vil vi få et større fokus på politikken igjen og det vil snu disse tallene, sier Olsen.