Han sa at det Robin Hood-huset i Bergen driver med, ikke kommer inn under de krav til støtte som Stortinget tidligere har vedtatt. 10 millioner som er bevilget skal gå til dusj og sanitæranlegg for tiggere, særlig romfolk. Institusjonen i Bergen driver med rådgiving til den samme gruppen. Det mener statsråd Anundsen ikke imøtekommer kravene.

Tok bort, ga tilbake

I den rødgrønnes budsjettforslag var posten på 10 millioner av EØS-midler til romfolk fjernet. Det var en forsøksordning. Den blå regjeringen ville heller ikke ha posten. Men under forhandlingene i Stortinget før jul klarte KrF og særlig Venstre å få på plass igjen summen på 10 millioner kroner.

Men i kriteriene heter det at pengene skal gå til sanitære tilbud til tiggerne, ikke til opplysningsvirksomhet.

Forebyggende?

Det var Hordaland SVs Gina Knutson Barstad som spurte justisministeren. Knutson er inne som vara for Audun Lysbakken, som har farspermisjon.

Barstad viste til at tilreisende romfolk trenger kunnskap om landet de er kommet til, og spurte Anundsen om han ikke så Robin Hood-husets aktiviteter er av kriminalitetsforebyggende karakter.

Men det gjorde ikke justisministeren. Han holdt fast ved Stortingets formulering om at pengene som er bevilget skal gå til sanitærtilbud til tiggerne, og ikke til opplysningsarbeid.