Det var valgforsker Frank Aarebrot som påsto at Navarsete hadde en personlig økonomisk interesse av vedtaket.

— Huset hennes ville kunne falle i verdi om veien ikke ble lagt i tunnel, hevder Aarebrot overfor NTB.

— Med respekt å melde: Dette har den godeste professoren ingen greie på. Han får ta turen til Lærdal så skal han få se selv, sier Navarsete til NTB.

Hun avviser at trasévalget påvirker verdien av eiendommen og peker på at det er snakk om et gårdsbruk, ikke en enebolig eller leilighet. Navarsete angrer ikke på at hun engasjerte seg i saken eller tok en telefon til statsrådskollega og tidligere miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV).

— Dersom det blir aktuelt, er jeg selvsagt beredt til å forklare meg for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Der skal jeg gjøre greie for hvordan politikere best kan følge opp lokale vedtak, sier hun.

Som samferdselsminister fikk Navarsete selv en rekke telefoner fra folk som engasjerte seg i lokale veisaker.

— Jeg har ikke tall på hvor mange telefoner som kom - også fra statsråder og stortingsrepresentanter. At noen framstiller det som uryddig av politikere å overprøve byråkratiet er forunderlig, sier hun.

Til kritikken mot henne har hun følgende å si:

— Jeg registrerer at mye handler om meg som person og ikke om politiske saker. Utover det har jeg ingen kommentar.