Sjekk om bilen din er omfattet av de nye dekkreglene

En EU-forordning krever at nyere biler må ha dekk som automatisk forteller sjåføren om dekktrykket er feil.

Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over syv år gammel

— Alle biler som er førstegangsregistrert fra og med 1.november 2014 skal være utstyrt med dekktrykksmonitor (TPMS),forteller Frank Larsen, nordisk teknisk sjef i ContinentalDekk.

Det er bilprodusenten/importøren som sørger for at nye biler somregistreres etter 1. november i år har TPMS. Inntil videre er detkun bilgruppe M1 (personbil) som omfattes av kravene til TPMS.M1-personbil er definert som kjøretøy med inntil 9 sitteplasser(inkludert fører) og med maksimalt tillatt vekt ikke over 3500kg.

Kjøper du ny bil før 1. november i år trenger du ikke bekymredeg for de nye kravene, med mindre du vil bytte til dekk medautomatisk dekktrykksovervåkning. Det samme gjelder om du kjøper bruktbil som erførstegangsregistrert før 1. november 2014. Direktivet gjelder altså ikke eldre biler. Dersom ikke disseallerede har et dekktrykksmonitor behøver man ikke ettermontere etslikt system.

Nye typer biler omfattet

— Alle nye typegodkjenninger etter 1. november 2012 skal også hadekktrykksovervåkning. Det er imidlertid aldri blitt helt klarthvilke biler som faller inn under definisjonen «ny plattform», mendet betyr at for eksempel Tesla Model S skal hadekktrykksmonitor, fordi den er definert som ny plattform, sierLarsen.

Biltyper som er typegodkjent før 1. november 2012, trenger ikkeå ha TPMS, men kan da ikke selges og registreres etter 1. november2014, ifølge Statens vegvesen.

Forvirring om tilbakevirkende kraft

Det har hersket noe forvirring om også eldre biler på kort siktville bli omfattet av krav om TPMS. Det er blitt hevdet at restenav bilparken vil få pålegg om TPMS fra 2017. Det medfører ikke riktighet.

Vegdirektoratet opplyser at de ikke har noen holdepunkter –hverken i regelverket eller ad andre kanaler – for at regelverket ifremtiden vil bli gjort tilbakevirkende.

TPMS: Tire Pressure Monitoring System, er et lufttrykkovervåkingssystem for dekk. Systemet overvåker lufttrykket i dekkene, og varsler føreren dersom trykket i et av dekkene synker med mer enn 20 prosent i forhold til bilens anbefalte lufttrykk. Foto: ILLUSTRASJON: Continental

Men hva er TPMS?

TPMS er et system som automatisk forteller sjåføren dersomlufttrykket i dekket ikke er riktig. Ofte vil monitoren være en delav luftventilen, men det finnes andre metoder. Systemet kan væredirekte eller indirekte. Et direkte system forteller sjåføren medet symbol på dashbordet at lufttrykket ikke er korrekt. Etindirekte system vil for eksempel via bremsesystemet ABS fortelleat omkretsen på dekket minker. BMW er blant produsentene som har etslikt system.

— Den nye TPMS-teknologien er et direkte system, der sensorengjerne er koblet til ventilen og sender et trådløst signal som girumiddelbar varsling straks tenningen slås på, sier Katrine Køste,produktsjef i Vianor.

Vanskeligere å skifte hjul

Et par klare ulemper med TPMS-forordningen er at det blir dyrereå kjøpe dekk og mer komplisert å skifte hjul selv.

— Det blir utvilsomt vanskeligere å skifte hjul selv fordidekktrykkssensoren i mange tilfeller må kalibreres hver gang manskifter. Forordningen stiller ikke minst strengere krav til de somlever av å skifte hjul og legge om dekk, sier Frank Larsen fraContinental.

Bjørn Neuberth, som er produktsjef i Panvulk, regner med atelektronisk trykkmåling vil medføre at flere bileiere vil benytteseg av dekkhotell og profesjonelle tilbydere av hjulbytte.

— Kalibreringen av sensorene krever kostbart utstyr. Hvis manendrer hjulenes innbyrdes plassering kan sensorene gi feilmelding,sier Neuberth.

TESLA: Dersom Tesla Model S er typegodkjent etter 1. november 2012, skal den ha TPMS. Biltyper som er typegodkjent før 1. november 2012, trenger ikke å ha TPMS, men kan da ikke selges og registreres etter 1. november 2014. Foto: Terje Bjørnsen

Dyrere investering

I land som Norge med et klima som krever to hjulsett, vilkostnadene øke betydelig. Ifølge Transportmagasinetvil prisen på fire TPMS-sensorer ligge mellom 3000 og 5000 kroner.Til magasinet sier Bård Dalen, kjedeleder i Fagdekk, at den allerstørste kostnaden vil komme når bilen er noen år gammel fordilevetiden på batteriene i sensorene er på tre til åtte år.

Batteriene kan nemlig ikke skiftes, ifølge Dalen. Når de ertomme for strøm, må hele sensoren byttes ut. Med både sommer— ogvinterdekk vil det medføre en kostnad for bileieren på mellom 6000og 10 000 kroner for åtte nye sensorer.

- En hensiktsmessig løsning

Statens vegvesen mener forordningen med TPMS er hensiktsmessigfordi den bidrar til reduserte utslipp og bedretrafikksikkerhet.

— Vi ser at noen vil kunne få økte kostnader som følge av dette,for eksempel fordi noen biler får sensorer som koster penger og sommå kalibreres ved hjulbytte. Men det er avhengig av hvilken tekniskløsning bilprodusentene har valgt for å imøtekomme kravet, uttalerHåkon Rosendahl ved Kontor for kjøretøyteknikk iVegdirektoratet.

— Folk bør ta med dette i regnestykket når de kjøper ny bil, ogeventuelt spørre bilforhandlerne hva det vil koste å bytte hjul påbilene de vurderer å kjøpe. Noen tekniske løsninger fører ikke tiløkte kostnader, og vi ser en tendens til at flere bilprodusentergår over til disse løsningene.

Spørsmål & svar om TPMS

Hva er TPMS?

TPMS, eller Tire Pressure Monitoring System, er etlufttrykkovervåkingssystem for dekk.

Hva er hensikten med TPMS-systemet?

Systemet skal forbedre trafikksikkerheten og reduseredrivstofforbruket. Lufttrykket har innvirkning på bilenskjøreegenskaper og dekkenes levetid. Korrekt dekktrykk gir dessutenlavere CO2-utslipp sammenlignet med feil dekktrykk.

Hvordan fungerer TPMS-systemet?

Systemet overvåker lufttrykket i dekkene, og varsler førerendersom trykket i et av dekkene synker med mer enn 20 prosent iforhold til bilens anbefalte lufttrykk – eller senest nårlufttrykket er mindre enn 1,5 bar. Hensikten er å få stoppet bileni god tid før et for lavt lufttrykk kan forårsake en ulykke elleren dekkskade. Det finnes ikke ett system, men flere forskjelligesom alle må oppfylle kravene som stilles i EU-forordningne.Bilprodusentene kan selv bestemme hvilket system deres respektivebiler skal ha.

Hvordan vet jeg at min bil har TPMS som tilfredsstillerEU-kravet?

Den enkleste måten er å sjekke når bilen er produsert og om detfinnes en varsellampe for TPMS på dashbordet. Lyse det etTPMS-symbol på dashbordet når bilen startes, så har densannsynligvis et system i tråd med EU-forordningens krav. Når bilenstartes kontrollerer bilens hovedcomputer at alle systemerfungerer, og varsellampene slukker etter noen sekunder. Dersomlufttrykket er korrekt, og systemet fungerer som det skal, slukkesogså varsellampen for TPMS-systemet.

Hva koster lufttrykkovervåkingssystemet?

Biler som omfattes av forordningen har et fabrikkmontertlufttrykkovervåkingssystem som er inkludert i bilprisen. De størsteprodusentene av sensorer finnes i Amerika, Europa og Asia, og deproduserer både originalfølere for fabrikkmontering i nye biler ogfølere for ettermarkedet. Prisene på sensorer varierer fra rundt400 kroner til cirka 2000 kroner pr stk, ifølge Vianor.

Kan jeg også i fremtiden skifte hjul selv?

Du kan fortsatt skifte hjul selv. Lufttrykkovervåkingssystemetpåvirker ikke dette. Men dersom bilen har etlufttrykkovervåkingssystem (spesielt et aktivt system = separatesensorer i hvert dekk), så kan det hende at TPMS-varsellampenfortsetter å lyse når motoren startes. Dette kan komme av at bilenshovedcomputer krever at de nye følerne skal programmeres inn vedhjelp av bilens diagnoseverktøy ved dekkbytte. Dette må etbilverksted gjøre.I dag har de fleste nye biler et system derbilens hovedcomputer selv ”finner” de nye trykkfølerne veddekkbytte, slik at det ikke er behov for omprogrammering.Varsellampen kan lyse 10-15 minutter etter dekkomlegging, menslukker deretter.

Kilde: Vianor

Les også:

Hvaer det med dette lyset som gjør at bilprodusentenekrangler?

Stramtbilbudsjett? Her er billig-bruktbilene som holder lengst

Bruktbilenesom nesten garantert gir trøbbel

Saken er skrevet av og publisert på klikk.no

Publisert
Takk for at du leser BTIkke gå glipp av alle nyheter fra Vestlandets største avis.
Bli abonnent
BT anbefaler

Prislappen er 10 mill. Men bilen selges aldri.

Prisen er anslått til nærmere 10 millioner kroner, men eieren Hermann Görke har ingen planer om å selge.

LES SAKEN

Mest lest akkurat nå

  1. Tyven stakk av med de dyreste: – Han visste åpenbart hva han skulle ta

  2. For tre år siden var Tuva for syk til å gå på skolen. Nå er hun et av Norges største sykkeltalenter.

  3. Mann siktet for drapsforsøk i Fana

  4. Italiensk turgåer gikk seg fast i fjellet

  5. Flere har startet på SFO etter gratistilbud: – Blir spennende å se om det fortsetter

  6. Det enda i fiasko for den første trans­kvinna i OL. – Heilt urimeleg, meiner lokal kollega.