På samme tid i 2013 hadde 820 utlendinger blitt tvangsreturnert, melder TV 2.

Den største økningen er blant straffedømte. Hittil i år har Politiets utlendingsenhet (PU) tvangsreturnert 427 straffedømte, en økning på 60 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

— Økt fokus på å uttransportere straffedømte er viktig for denne regjeringen. Nå jobber PU hardt for å følge opp føringene fra regjeringen, sier justisminister Anders Anundsen (Frp) til kanalen.

I løpet av 2013 ble 5.934 personer uten lovlig opphold sendt ut med tvang. Målet er 6.700 tvangsutsendelser i år, en vesentlig økning fra tidligere år. I 2012 ble snaut 5.000 personer tvangsutsendt. Økningen i 2013 var på 21 prosent.

— Det er et viktig politisk mål med sammenheng i asylkjeden. Hvis du ikke får opphold, skal du ut av landet raskt. Dette vil også føre til at flere vil returnere frivillig, sier Anundsen som mener økningen vil føre til at færre asylsøkere kommer til Norge i år. (©NTB)