Jens Stoltenberg, statsminister:

— Det er en viktig pris som støtter arbeidet med å avskaffe kjemiske våpen. Bruken av kjemiske våpen, som er et umenneskelig våpen og i strid med Folkeretten, i Syria viser hvor aktuell problemstillingen er. Ved å håndheve konvensjonen bidrar OPCW til å gjøre verden til et tryggere sted, sier Stoltenberg.

Carl Bildt, svensk utenriksminister:

— Dette er en sterk støtte til kampen for at alle kjemiske våpen skal forbys for all tid, skriver Bildt på Twitter. Alle nasjoner må undertegne, ratifisere og sette ut i livet konvensjonen om et slikt forbud, het det i meldingen fra den svenske utenriksministeren fredag.

José Manuel Barroso, EU-kommisjonens president

— På vegne av EU-kommisjonen vil jeg få overbringe våre oppriktigste gratulasjoner til organisasjonen mot kjemiske våpen, OPCW, sier Barroso i en uttalelse.

— Tildelingen er en kraftfull anerkjennelse av OPCWs viktige rolle i arbeidet mot bruk av kjemiske våpen. EU vil bidra til å ødelegge våpenlagrene, sier han.

Også Barroso trekker linjene fra 1. verdenskrig til den kritiske situasjonen i Syria, der Bashar al-Assad nylig brukte kjemiske våpen mot sin egen befolkning. Det viser at «slike avskyelige handlinger fortsatt ikke er slettet fra menneskelig atferd», mener kommisjonspresidenten.

— I Syria står OPCW nå ovenfor en utfordring som savner sidestykke i historien. Organisasjonens oppdraget i fellesskap med FN har EUs aktive støtte, sier Barroso.