— Hvis Statsbygg ikke kan etterkomme våre ønsker, om enten endret sted eller endret utforming på minnesmerket, så forutsetter vi at hele tiltaket reguleres og gjennomføres som statlig plan, sier leder Per Christian Gomnæs plan- og miljøutvalget til NTB.

Vedtaket ble fattet mandag kveld med fem mot to stemmer.