Høringsfristen gikk ut onsdag, og en opptelling torsdag viser at det kom inn 1.628 høringsuttalelser totalt. Rundt 1.300 av dem var fra privatpersoner.

— Jeg kjenner ikke til at det har vært et så stort engasjement fra privatpersoner i noen tidligere høring. Det har gjort inntrykk, sier Høie.

253 kommuner har kommet med sine innspill, i tillegg til at 49 organisasjoner og 26 offentlige organer har sendt inn høringsuttalelser. De fleste høringsinstansene var negative til forslaget om en reservasjonsmulighet for fastleger. Av kommunene som har levert uttalelse, var 26 for og 224 imot forslaget.

— Det store antallet uttalelser viser at spørsmålet om legers reservasjon vekker stort engasjement i alle deler av samfunnet. Dette engasjementet er den viktigste årsaken til at regjeringen valgte å legge bort forslaget om en reservasjonsmulighet. Vi arbeider nå med en skisse til alternativ løsning. Høringsuttalelsene vil bli oppsummert og vil være et viktig premiss for den alternative løsningen, sier helseministeren.

Det endelige antallet høringsuttalelser vil være klart først om noen dager, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet.